Flere ud, mere ud!

Generalforsamling 2022

Der inviteres til ordinær generalforsamling mandag d. 31. januar 2022 kl 17 i F-bygningen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning ved formand
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Forslag til ændring af vedtægter. 

Ad 5

Formand Helena Jungdal ønsker at stoppe som formand pga. arbejde. På mødet vælges derfor ny bestyrelsesformand i overensstemmelse med vedtægter om valg af ny bestyrelsesformand i lige år. Interesserede kandidater bedes henvende sig til Maria Andersen på email: biker.maria@gmail.com

Ad 7

Der fremsættes forslag om ændring af §10 stk 2, idet bestyrelsen anbefaler, at formuleringen ændres fra '...4 medlemmer.." til "...minimum 3 medlemmer..."

Evt punkter til dagsorden sendes til outdoor@skovbakken.dk senest d. 17. januar 2022.

Bestyrelsen byder på lidt at spise og drikke til arrangementet. Af hensyn til proviantering bedes man derfor tilmelde sig på outdoor@skovbakken.dk.

Vi glæder os til at se jer og håber, så mange som muligt har mulighed for at deltage.

Vh

Outdoor & Bevægelse-bestyrelsen

Følg med 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X