Flere ud, mere ud!

Generalforsamling den 27. februar

Hvornår: Mandag den 27. februar, kl. 18.00
Hvor: Skovbakken bygning F (indgangen til Svømmehallen)
Hvem: Alle vores skønne medlemmer fra både Walk and Talk og UD!

Foreløbig dagsorden

 • Pizza, sodavand og vand (Tilmeld dig senest den 22. februar til Maria på biker.maria@gmail.com)
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag (sendes til outdoor@skovbakken.dk senest den 30. januar kl. 18)
 • Valg til bestyrelsen – læs mere om opgaverne i bestyrelsen nedenfor
  • Valg af kasserer, vælges for to år (Maria genopstiller ikke)
  • Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer, vælges for to år (Aase genopstiller ikke)
  • Valg af en suppleant, vælges for et år
 • Valg af en revisor
 • Eventuelt

 

Er du vores kommende bestyrelsesmedlem?

Vi håber du vil læse følgende og overveje, om du vil varetage en eller flere af disse opgaver og dermed være med til at drive Outdoor og Bevægelse. Her har vi lavet nogle punkter der beskriver, hvad der blandt andet laves i bestyrelsen.

 • Antal møder: 4-6 bestyrelsesmøder, og 2-6 øvrige møde med repræsentation
 • Specifikt for kassereren:
  • Fører regnskab
  • Refunderer regninger for 2-4 årlige fællesspisninger, og øvrige små indkøb.
  • Ajourfører listen over betalende medlemmer.
 • Opkrævning af kontingent
 • Byde nye medlemmer velkomne og hjælpe dem med tilmelding ved behov.
 • Komme med indspark til udflugter i Walk and Talk
 • Ansvar for udstyr i UD!
 • Rekruttering af trænere
 • Indsende information om trænerløn til udbetaling
 • Input til opdatering af hjemmeside
 • Opdatere Facebook
 • Arbejde for en rekrutteringsplan

Ideelt synes vi at den kommende bestyrelse bør have en bred sammensætning og bestå af medlemmer fra både UD! og Walk and Talk.


Vi glæder os til at se dig den 27. februar, kl. 18.00

Kærlig hilsen bestyrelsen
Aase, Maria og Line

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X